Pebblechild.nl is nu onderdeel van cadeautipsvoorkinderen.nl

Door de jaren heen is pebblechild.nl een mooie bron van fair-trade knuffels voor kinderen. Hier vonden veel ouders, opa’s, oma’s neven & nichten de leukste knuffels om als cadeau te doen.

Helaas is de oorspronkelijke website niet meer in de lucht. Maar nu is pebblechild.nl een onderdeel van cadeautipsvoorkinderen.nl – de go-to bron voor de leukste cadeau tips voor kinderen. Voor iedere leeftijd en ieder soort cadeau.

Er zitten overeenkomsten tussen de websites waardoor dit een welkome tovoeging is. Ik vind het daarnaast leuk om nieuwe bezoekers en lezers te ontmoeten.

Daarnaast deel ik veel van mijn ervaringen met verschillende soorten cadeaus & en waar op te letten (en wat belangrijk is bij cadeaus en kinderen) middels mijn ervaring als moeder, waaronder:

Cadeaus voor meisjes

Kraamcadeaus
Cadeautjes voor meisjes van 1 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 2 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 3 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 4 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 5 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 6 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 7 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 8 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 9 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 10 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 11 jaar
Cadeautjes voor meisjes van 12 jaar

Cadeaus voor jongens

Kraamcadeaus
Cadeautjes voor jongens van 1 jaar
Cadeautjes voor jongens van 2 jaar
Cadeautjes voor jongens van 3 jaar
Cadeautjes voor jongens van 4 jaar
Cadeautjes voor jongens van 5 jaar
Cadeautjes voor jongens van 6 jaar
Cadeautjes voor jongens van 7 jaar
Cadeautjes voor jongens van 8 jaar
Cadeautjes voor jongens van 9 jaar
Cadeautjes voor jongens van 10 jaar
Cadeautjes voor jongens van 11 jaar
Cadeautjes voor jongens van 12 jaar